blikčioti

blikčioti
blikčióti, -iója, -iójo intr. 1. tarpais subligzti; žr. bliksėti: Žaibai tik blikčioja, tik blikčioja . 2. žvairomis žiūrėti, dėbčioti: Ans blikčió[ja], t. y. nekęsdamas veizdi J. Su akimis blikt blikt blikčió[ja] veizdėdamas, t. y. veizdi mirkčiodamas J. \ blikčioti; sublikčioti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • blikčioti — blikčióti vksm. Dangujè blikčiója žvai̇̃gždės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • blakčioti — blakčioti, ioja, iojo intr. 1. blikčioti, bliksėti: Mačiau, kaip pelkėse žvakutė blakčiojo Lkž. Prie blakčiojančios žvakės sunku skaityti Ssk. 2. mirkčioti: Ko blakčioji, ar į akį kas įkrito? Vvr. Atsisėdęs vaikas pri pečiaus blakčiojo blakčiojo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • blesnoti — blesnoti, oja, ojo intr. Jrb blikčioti: Ugnis nedega, tik biskį blesnoja Skr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bliksėti — bliksėti, blìksi, ėjo intr. žibsėti, blikčioti (silpnai): Žaibai tik blìksi blìksi, net šviesu Rk. Visa padangė blìksi Grž. Žiūrau, dar blìksi duobėj žarijos Srj. Kas ten blìksi, lygiai liepsnelė? Ps. Jų naujas pakinkymas [arklio] – tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • blisčioti — blisčioti, ioja, iojo intr. blikčioti: Šviesos, sustatytos ant gobtuvo, blisčiojo rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • plikčioti — plikčioti, ioja, iojo intr. 1. blikčioti, pliūpčioti (apie liepsną): Liepsna per [sutrūkinėjusios krosnies] sieneles plikčioja Gg. Ugnis degčio[ja] po biškį, o liepsna plikčio[ja] JI305. 2. džiūti lopais: Jeigu vanduo, užpiltas ant plutos,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pliumčioti — pliùmčioti, ioja, iojo intr. blikčioti, mirkčioti (apie žiburį): Ka pliùmčio[ja] žiuburys, blogai yr KlvrŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sublikčioti — intr. sužibsėti: Jeigu žvaigždelė sublikčios rš. blikčioti; sublikčioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žibsėti — žibsėti, žìbsi, ėjo intr. Rtr, RŽ, DŽ, NdŽ 1. NdŽ tarpais nesmarkiai šviesti: Sutrūko plytos [krosnies], ir žìbsi ugnis Ėr. Tiek tematau, kad šviesa žìbsi Šmn. Žìbsinčią mato tą ugnelę Brž. Strazdienės virtuvėj spingsulė žibsi J.Paukš. Iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žvilgčioti — 2 žvìlgčioti, ioja, iojo intr. Š, NdŽ, KŽ tarpais žvilgėti, blikčioti: Žvilgčioja visomis vaivorykštės spalvomis Db. Guviai žingsniavo vyrai su pilkomis milinukėmis ir saulės spinduliuose žvilgčiojančiais dalgiais V.Myk Put. Bėga žirgas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”